นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การติดตั้ง OS สำหรับ pcDuino board

Ico48

น่าลองเหมือนกันนะ

แต่น่าว่าจะเสียเบี้ยเปล่า

รออ่านบันทึกทำความเข้าใจก่อนดีกว่า

อิอิอิ

เราเอง