นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การติดตั้ง OS สำหรับ pcDuino board

Ico48

ป.ล. ผมมี USB +5VDC 2000 mA ของ Tablet ที่สามารถให้ยืมได้ก่อนไปซื้อของจริงๆ มาใช้เองครับ

เพื่อจะได้ใช้ทดแทน Switching power supply ต่อเข้าโดยตรง แจ้งกลับมาได้ครับถ้าต้องการ :-)