นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การติดตั้ง OS สำหรับ pcDuino board

Ico48

ขอบพระคุณท่าน ServiceMan ที่มาแบ่งปันให้ได้รับทราบ ตอนนี้ run Ubuntu Desktop เป็น Graphic ได้หรือยังครับ? หากได้แล้วรบกวนทดสอบความเร็วเครือข่าย http://ftp.psu.ac.th/pub/speedtest/PSU_SpeedTest.net.pdf ได้ผลเป็นอย่างไรขอรับทราบครับ เพราะหากใช้ได้ดีก็มีความสนใจจะมาติดตั้งในทุกๆ ตู้ rack ของระบบเครือข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการ เพื่อทำหน้าที่รายงานสุขภาพเครือข่ายแบบอัตโนมัติ http://www.perfsonar.net แถมด้วยข้อมูลระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจาก RS-232 หรือ USB ของ UPS (^_^) สงกรานต์