นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขแบบเปรี้ยวๆ

Ico48

ชื่อน่ารักจัง แต่ไม่เห็นมีใครชื่อ อี้ อี้ แบบชาวทรัพยฯ บ้างล่ะ