นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 14 ที่มาและที่ไปของเพลง "ลาร่มศรีตรัง"

Ico48
วิศิษฎ์ วศ.รุ่น๕ [IP: 180.180.59.125]
17 มิถุนายน 2556 12:32
#88929

เพลง"ลาร่มศรีตรัง" ที่บรรเลงโดยวงตะวันได้มีโอกาสเผยแพร่สู่สาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันสงขลานครินทร์..โดยได้มีโอกาสไปแสดงสดถ่ายทอดสู่ทีวีที่รับชมช่อง 10 หาดใหญ่...ขับร้องโดยคุณ สำรวย ทรัพย์เจริญ (น่าจะเป็นปี 2518) และทางสถานีได้บันทึกเสียงไว้...จนเมื่อวันพระราชทานปริญญาบัณฑิตม.อ.ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ในปี 2519 ทางมหาวิทยาลัยได้นำมาเปิดให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งในวันงานด้วย