นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.

Ico48
วิศิษฎ์ วศ.รุ่น๕ [IP: 180.180.59.125]
17 June 2013 10:01
#88909

ขออนุญาตเพิ่มเติมจากคุณวัชรินทร์เกี่ยวกับการเรียนที่ ร.ร.ช่างฝีมือทหาร เพื่อให้สมบูรณ์ขึ้น:

1. ถ้าจำไม่ผิดวิชาอีกอย่างที่ต้องเรียนคือ "ตีเหล็ก" ทุกคนต้องนำเหล็กแท่งหกเเหลี่ยมมาเผาไฟจนเป็นสีเหลืองส้มแล้วทุบตีจนมีรปร่าง

เป็นสิ่วปรากฎว่ากว่าจะเผาจนร้อนแดงมักใจร้อนรีบชักออกจากเตาทำให้เหล็กไม่นิ่มพอตีขึ้นรูปยากและเมื่อตีได้ไม่กี่ครั้งก็ต้องเผา

ใหม่ แต่ละคนตีกันกล้ามขึ้นทีเดียว

2. อ.ถนอม นามสกุล"โพธิ์ทอง" ครับคุณวัชรินทร์...ท่านเป็นหนึ่งในช่างเชื่อมใต้น้ำไม่กี่คนของประเทศในยุคนั้นครับ