นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของไข่...ไข่..ไข่..และก็ไข่

Ico48

ดูเหมือนว่า ไข่เป็ด จะดีกว่าตั้งเยอะเลย

แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่า ไข่ ใครสร้างขึ้นมา