นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบการคิดคะแนนหอพัก

Ico48

ความเท่าเทียมกันแบบสัมบูรณ์ไม่มีอยู่จริงในระบบที่ปั่นป่วน

ความเท่าเทียมจะมีได้ก็อยู่ที่การขับเคลื่อนของเราเอง และเราไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสภาวะเปลี่ยนไป

ความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามองเห็นความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับเรา หรือกับคนอื่น

ผมเห็นด้วยเรื่องราวบันทึกนี้ครับ

คุณค่าของคนอยู่ที่?

อิอิอิ

เราเอง