นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อุปกรณ์กับ"Adventure Photographer"สำคัญไฉน

Ico48

ดูจากภาพแล้วช่างภาพน่าจะปืนเขาได้เก่งกว่านักปืนเขาเสียอีก เพราะอุปกรณ์ที่ต้องขนขึ้นไปมีมากกว่า :)