นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทดสอบระเบียบวิธีปฏิบัติ (QP) ประจำปี 2556

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
04 June 2013 17:23
#88277

ข้อสอบไม่ต้องแอบดูครับ เปิดเผย

แต่คำตอบต้องแอบกันหน่อย ฮิๆๆ

ข้อสอบเยอะมาก... ไม่รู้จะทำทันไหม