นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไขมันมากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ได้

Ico48

ค่าตัวเลขของไขมันดีและร้ายที่ควรเป็นนั้น เป็นค่าที่ได้มาจากการสำรวจในกลุ่มประชากรจำนวนมากและต่อเนื่องยาวนานจนเขารู้ว่า ค่าขนาดไหนมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจมากน้อยอย่างไรนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นมีอีกหลายองค์ประกอบที่ควรดูคู่ไปกับค่าไขมันพวกนี้ค่ะ มีเว็บไซต์ที่ช่วยแปลผลค่าไขมัน ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ แล้วก็มีคำแนะนำให้ด้วยว่าต้องทำยังไงต่อ ที่นี่ค่ะ http://www.globalrph.com/atp_calc.htm