นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไขมันมากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ได้

Ico48

ไหนว่าไม่ชอบดู เข้าถึงจริงๆ พี่น้องมุก ฮา