นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไขมันมากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ได้

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
03 June 2013 17:32
#88218

อินเทรนด์สุด ๆ

ดีนะที่ไม่มีไอ้จ่อยแถมมาอีกคน

อิอิอิ

มากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ดี

แค่พอดี๊ พอดี

อิอิอิ

เราเอง