นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานรับนักศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48

มาอ่าน...ค่ะ

สีสรร เช้าวันจันทร์

ขอบคุณ...ค่ะจะได้เห็นว่า วิศวะรักนักศึกษา ขนาดไหน

ช่วยกันเขียน ช่วยกันเชียร์ ค่ะ

เมตตา