นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้

Ico48

บันทึกนี้ชอบ จัง จัง

คิดแบบนี้ แต่เขียนแบบนี้ไม่ได้

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ไม่เท่า

ขอบคุณ...ความคิดเหมือนแอบผ่านท่านค่ะ