นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดตามน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่อง

Ico48

น้องไข่พะโล้เรื่อง น้ำ ๆ นี่รู้สึกได้หลายบันทึกเลยน่ะ อิ อิ