นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การอภิปรายผลการวิจัย ยาขมสำหรับใครๆ อีกหลายคน

Ico48

อาจารย์ยกตัวอย่างได้ดีมากครับ มองเห็นภาพได้ชัดว่า อภิปรายผลคืออะไร

มีคนบอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องยาก ๆ ถ้าเราอธิบายให้ง่าย อธิบายด้วยเรื่องใกล้ตัวเรา สิ่งที่ดูยาก ๆ ก็จะง่ายขึ้น เช่นเปรียบเทียบกับการทำกับข้าว ปลูกตต้นไม้อะไรทำนองนี้ครับ

อิอิอิ

เราเอง