นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน

Ico48

คุณ โอ๋-อโณ ไม่มีปัญหาในการวิจารณ์ และขอบคุณที่ตามอ่าน

 

คุณทดแทน น่าเสียดายที่คนลงทุนเรียน แต่เพียงให้ได้ปริญญา ที่เข้าใจผิดว่า มีปริญญาสูงจะได้เปรียบ