นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน

Ico48

ความอยากที่จะได้ ใน ใบปริญญา กับความสามารถมักส่วนทางกัน ไม่รู้จริง หรือไม่ ครับท่านอาจารย์