นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Google ทุกอย่าง

Ico48

เยี่ยมครับ ขอเสริมแล้วกัน

1. ในกรณี Chrome หากไปใช้งานเครื่องที่ไม่ใช่ของตนเอง แนะนำให้ เข้าสู่โหมด "ไม่ระบุตัวตน" หรือ "Incognito mode" ด้วยการกดปุ่ม Ctrl+Shift+N [1]

2. กรณีใช้ Chrome แล้ว ไป Sign-In To Chrome จะสะดวกสำหรับผู้ใช้ ที่ไปใช้เครื่องไหนๆ ก็จะมี Bookmark หรือประวัติการค้นหา รวมถึง Website ที่เรา Remember Password ตามไปด้วย แต่ ไม่ดีตรงที่ ถ้าเครื่องนั้น ใช้งานโดยคนอื่นด้วย เขาสามารถสลับ เข้ามาใช้ Account เราได้ โดยไม่ต้องรู้รหัสผ่านเลย ดังนั้น หากใช้งานเสร็จแล้ว ต้องใช้ Google Dashboard เพื่อลบทิ้งด้วย หรือ สลับไป User อื่นแล้วลบของเราทิ้งครับ [2]

3. "If you're not paying for it, you're not customer, You are product being sold" [3]

Cheers ...

Reference

[1] https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=en

[2] https://support.google.com/chrome/answer/185277?hl=en&ref_topic=1693469

[3] http://www.ethannonsequitur.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/facebook-and-you-pigs-450x360.jpg

เนื้อหาเต็ม: Google ทุกอย่าง