นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการออกกำลังกายด้วยยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆๆๆ ผู้นำการออกกำลังกาย เก่งมากๆ เยี่ยมเลยค่ะ (น้องเอียด)