นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ

Ico48
ทำท่าว [IP: 180.183.27.179]
23 พฤษภาคม 2556 13:03
#87876

 

หลักสูตรการเรียนการสอนของไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม

มีหลายเรื่องที่กล่าวได้ว่า งี่เง่า ไม่เข้าท่า ล้าหลัง ดันทุรัง

เหตุผลหนึ่งก็คือในการร่างหลักสูตรเมื่อครั้งเริ่มแรก ใช้นักการศึกษา

ที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการหัวเก่า(แต่มีเครดิตเป็นนักเรียนนอก)

ผลลัพท์ที่ได้เสมือนหนึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามแตะต้องแก้ไข

แม้ต่อมา จะมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้นบ้าง

แต่ก็กระทำกันในระดับเปลือก มิได้แก้ไขถึงระดับแก่น

ไม่เหมือนบางประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคน

 

ความล้มเหลวในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย

เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลลัพท์ที่ชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่ง