นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแก้แค้น

Ico48

ผมไม่รักเกียจที่จะมีศัตรู แต่การรักศัตรูเป็นเรื่องทำยาก หากเปลี่ยนศัตรูเป็นคู่แข่งก็จะรักได้ครับ

ทัศนคติของคนในตะวันตกหลายเรื่องน่ารักดีครับ เขาไม่ทะเลาะกันแบบไม่เลิกรา ทะเลาะด้วยความคิดที่ต่างกัน หากปรับเข้ากันได้ก็จบ น่าจะเหมือนการเมืองในอเมริกากระมังครับ ทะเลาะกันตอนหาเสียง แพ้-ชนะแล้วก็เลิก หันมาช่วยกัน

ตะวันออกยังมีแบบแค้นไม่เลิกราอยู่เยอะครับ

เนื้อหาเต็ม: การแก้แค้น