นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต

Ico48

แม้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่า ทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy Theory) เป็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระ หรือเป็นนิยาย แต่หากคิดด้วยวิจารณญาณจะพบว่า มีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันอยู่ไม่น้อยระหว่างเรื่องราวต่าง ๆ

การรบโดยไม่ต้องใช้กำลังทหารเป็นการรบที่ยอดเยี่ยมที่สุด

การตีเมืองขึ้นโดยไม่ใช้กำลังทหารเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงในโลกปัจจุบัน

การศึกษา (ความรู้) เป็นวิธีการตีเมืองขึ้นวิธีการหนึ่ง

เราเอง