นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกาะช้าง

Ico48

อ่านบันทึก เกาะเต่า แล้วตามด้วยบันทึกเกาะช้าง

มีความสุขจังเลยคะ

เนื้อหาเต็ม: เกาะช้าง