นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียมพร้อมนำเสนอผลงานรอบนำแสนอผลงาน_Kaizen award 2013

Ico48

ไปหาประสบการณ์ นะ รางวัลไม่เกี่ยว มันเกี่ยวกับโอกาสในการเรียนรู้ของทีมต่างหาก

สู้ สู้ ค่ะ