นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อุดมการณ์การทำงานของผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี (1 )

Ico48

แสดงความยินดีกับ

บุคลากรดีเด่นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยครับ

อิอิอิ

เราเอง