นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เธอผู้ไม่แพ้...

Ico48

ไม่มีสิ่งนั้น ไม่มีสิ่งนี้ มีเพียงหนึ่งเดียว

เมื่อมีเพียงหนึ่งเดียวก็จะไม่มีอะไรอีกเลย

เปิดหน้าต่าง

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: เธอผู้ไม่แพ้...