นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รีด... ซัก... ที...

Ico48

วิธีที่ประหยัดอีกวิธีหนึ่งคือ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดก็เรียบ(555)

เนื้อหาเต็ม: รีด... ซัก... ที...