นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Word : แค่เปลี่ยนมุมมอง..จะเห็นความแตกต่าง (แอบเนียน)!!

Ico48

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว