นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริการรถ รับ - ส่ง นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานบุคลากร ม.อ.

Ico48

อยากให้มีรถบริการรับส่งบุคลากร จากไปกลับสงขลา-หาดใหญ่ด้วยค่ะ