นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: โจทย์นี้มีที่มา โจทย์นี้มีที่ไป - ๔

Ico48

อ่านรอบแรก ทำไมไม่เห็นกราฟ เปิดอ่านใหม่เห็นซะงั้น

ที่เข้ามาหลายรอบ ไม่ใช่อ่านไม่จบเหมือนคุณท้าว แต่เข้ามาฟังเพลง ... ช๊อบ ชอบ