นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มา "เพลิน" กันเถอะ

Ico48

และแล้วก้ได้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ดีใจจัง ไม่ต้องเขียนใหม่ ^^

เนื้อหาเต็ม: มา "เพลิน" กันเถอะ