นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 MySQL Left join ตอนที่ 2

Ico48

1.ตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ให้ความหมายเหมือนกันครับ

2.major กับ data join กันเสร็จแล้ว แต่ก็ยังเกี่ยวกับการ join ของ papertype กับ data อยู่ครับเพราะเราใช้ and มันก็จะทำอันหลังด้วย แต่ถ้าใช้ or มันทำด้านหน้าอย่างเดียวเมื่อถูกต้องแล้วก็จะหลุดจากวงเว็บเลย

3.ทั้งสองคำสั่งให้ผลเหมือนกันครับ

เนื้อหาเต็ม: MySQL Left join ตอนที่ 2