นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น

Ico48

โยนกันไปโยนกันมา

คุณน่ะทำ
คุณน่ะทำ

ทั้งคุณทั้งผม ไม่มีใครทำ

จิตวิญาณของครูที่หายไป มีแต่จิตวิญญาณของอาจารย์

อาจารย์ต้องใบ้เก่ง (ไม่สอน) คนถึงจะเชื่อ

อิอิอิ

เราเอง