นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิทธิของคนขององค์กร

Ico48

ที่ยังไม่ได้สิทธิ์ เขาลุกให้นั่งบนรถไฟฟ้า เพราะไม่มีใครดูออกว่าท่าน

อายุ 60 นะซิ แบบว่าหน้าตาอ้อนกว่าวัย

จริงคะการทำงานมหาวิทยาลัยมีคนนับหน้าถือตา

ว่าเป็นที่สร้างคนดี สร้างคนมาพัฒนาประเทศ สังคม

คนที่ทำงานในมหาวิทยาลัย ก็เป็นคนดีด้วย