นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน...การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
18 April 2013 14:32
#86965

ดูหน้าตาผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้ว ชื่นกันทุกคน

ความสุขล้นออกมานอกรูป

อิอิอิ

เราเอง