นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Intermediate check # 2 _ Data logger

Ico48

SILA ยี่ห้อนี้ไม่ได้ทำเองนะครับซื้อเขามา

ส่วนที่ทำเองคือส่วนการบันทึกข้อมูล อันนี้ไม่ได้แสดงไว้

ยี่ห้อนี้ใช้ดีครับผลิตโดยคนไทย ราคาไม่แพง :)

เนื้อหาเต็ม: Intermediate check # 2 _ Data logger