นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Intermediate check # 2 _ Data logger

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
14 April 2013 17:00
#86725

ยี่ห้อ ศิลา ซะด้วย

แข็งแกร่ง ทนเหมือนหิน

อิอิอิ

ท่านเซอร์เขาเจ๋งจริง ๆ เพื่อนสนิทใครนะนี่

คิคิคิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Intermediate check # 2 _ Data logger