นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องน่ารู้จากเครื่องสำรองไฟ

Ico48
Monly (Recent Activities)
11 April 2013 14:49
#86553
  • ผิดครั้งแรก เป็นบทเรียนให้กลับไปแก้ไข และปรับให้ดีกว่าเดิม
  • แค่รู้ว่า ผิด ก็เป็นการพัฒนาแล้วค่ะ เพื่อนำมาพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
  • ทำผิดแล้ว อย่าโยนความผิด และให้ร้ายคนอื่น  เพราะนั่นเป็นคนที่ไม่เจริญ  และไม่พัฒนาด้วย  ต่อให้เรียนสูงขนาดไหนก็ตาม เพราะเป็นคนที่ด้อยการพัฒนา