นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องน่ารู้จากเครื่องสำรองไฟ

Ico48
  • ผิดบ้างไม่เป็นไร แต่อย่าผิดบ่อยเดี๋ยวเครื่องจะรวน
  • ท่านท้าวแชร์ของคณะฯ คงจะดีใจช่วงนี้น้องหนุ่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นแชร์ทั้งน้าน เสนอให้จัดหาคอมฯที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเขียนแชร์