นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

Ico48

ปีนี้ ชาว สนอ.ไปร่วมกับชุมชน

บรรยากาศได้รดน้ำ ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ สนอ.หายไป คร้า!

แต่คงจะได้อีกบรรยากาศ

จะมาแลกเปลี่ยนนะคะ

อิ..อิ..