นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

Ico48

เทศกาลแห่งความชื่นมื่น อาหารว่างน่ากินมากค่ะ