นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข่าว..แห่งความสุข..ก้าวแรก..สู่ kaizen award

Ico48
mandala (Recent Activities)
09 April 2013 10:49
#86440

เอาใจช่วยให้ได้รับรางวัลทั้ง 2 เรื่องค่ะ