นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนมีนาคม 2556"

Ico48

ไม่ได้ค่าพี่อาร์ เพราะตลอดโครงการที่ผ่านมา คนที่ได้รางวัลไปก่อนหน้านี้ ยังสามารถเขียนตรงตามกติกาทุกอย่าง เรียกง่ายๆว่าติดโผทุกรอบนั่นเอง แต่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้แล้ว เนื่องจากได้รางวัลไปแล้วครับ