นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข่าว..แห่งความสุข..ก้าวแรก..สู่ kaizen award

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
06 April 2013 21:45
#86392

แย่แล้วเรา

ต้องรอลุ้นหน้าจอ (แชร์)

เราเอง