นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 journal entry

Ico48

เรายืนยัน นอนยัน เราก็คนแต่แรก เร็ว

รวดเร็ว กลัวเสียโอกาส มองไปข้างหน้านั้นแหละ

ว่านี้คือจุดหมายปลายทาง ของๆ เรา ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง

Full Content: journal entry