นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มะปรางเปรี้ยว ส่งการบ้าน ตอนที่ 2

Ico48

ร่วมด้วยช่วยกัน ประวัติศาสตร์ share.psu.ac.th อยู่ในมือเรา (Digital Archive)