นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สงกรานต์....พื้นที่แห่งความสุข...

Ico48

อ่านบันทึกไหนๆ ของคนคณะทรัพย์ เรื่องวันสงกรานต์ พบแต่ ความสุข