นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไข้เลือดออก ตอนจบ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
03 April 2013 10:37
#86236

วิธีที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงครับ แต่คงเป็นเรื่องที่ทำค่อนข้างยาก แต่เป็นวิธีที่ลดจำนวนยุงได้ดีที่สุด

แต่ยังไงก็ดีกว่าใช้สารเคมีกำจัดอย่างท่านคนธรรมดากล่าว

แต่แบบนี้น่าจะกำจัดแมลงอื่น ๆ ไปด้วย แมลง/ แมงที่ชอบมาตอมไฟ เช่นแมงเม่า

อิอิอิ

เราเอง

 

เนื้อหาเต็ม: ไข้เลือดออก ตอนจบ